Какво е застраховка Каско?

Както трябва да знаем за застраховката на автомобила?

 

 

Каското е доброволна застраховка на автомобила (МПС) и прикачените към него ремаркета и полуремаркета. По искане на клиента може да се застрахова и допълнително монтирано стационарно оборудване и принадлежности като мултимедия.  Застраховката  осигурява финансова защита на собствениците на превозни средства срещу рискове като пожар, природни бедствия, кражба, ПТП (пътно-транспортно произшествие) и злоумишлени действия на трети лица.

 

Важно е да имате автомобилна застраховкa, тъй като тя покрива рискове, за които няма от къде другаде да получите обезщетение. Автомобилът е скъпа инвестиция, а неговата липса или повреда може да доведе до големи разходи.

 

Видове застраховка Каско

 

Каското може да бъде с пълно покритие или частично такова. В пълното покритие са включени рисковете: Пожар, природни бедствия, кражба на МПС, злоумишлени действия на трети лица, пътно-транспортни произшествия (ПТП) включително увреждане в паркирано състояние от други превозни средства, умишлен палеж или взривяване на МПС, кражба чрез взлом на трайно монтирано мултимедийно оборудване.

В различните застрахователни компании, опериращи на българския пазар може да откриете различни предложения за частично каско, например само кражба на МПС.

В зависимост от вашите конкретни нужди вие може да направите своя избор.

 

 

 Фактори, които влияят върху цената на автомобилната застраховка

 

Има множество фактори, които влияят върху образуването на цената на вашата застраховка Каско. Някои от тях са:

  • Възраст на водача
  • Наличие или липса на предходно заведени щети на автомобила
  • Физическо или юридическо лице е собственикът
  • Марка и модел на автомобила
  • Възраст на автомобила

 

 

Как да изберем правилната автомобилна застраховка

 

Първо трябва да се определи необходимото покритие и се попълва въпросник в застрахователни компании. След това се сравняват получените оферти. При тях е важно да се гледа не само дължимата премия, но и покритията, които клиента получава, както и начина на обезщетение.

Помислете за финансовата стабилност на застрахователната компания, както и нейната добра репутация.

Запознайте се с условията преди да изберете. С това може да ви помогне застрахователният брокер. Той ще направи офертите за вас и ще ви помогне да направите най-подходящия за вас избор. Може да направите вашето запитване тук.

 

Оглед на автомобила

 

След сключване на застраховка Каско, автомобилът трябва да бъде представен за първоначален оглед и заснемане при застрахователя или негов представител. Автомобилът трябва да бъде чист. Целта на огледа е идентифицирането на автомобила, определяне на техническото му състояние и евентуалното наличие на повреди или липси. До извършване на огледа и заснемането застрахователният договор не влиза в сила.

Важно е да се уточни, че застрахователите не дължат обезщетение за установени при огледа  заснети и/или описани при огледа повреди и/или липси на части.

При подновяване без прекъсване на застраховката Каско при същия застраховател е възможно да отпадне изискването за първоначален оглед.

 

Срок за уведомяване при настъпило застрахователно събитие

 

Срокът за уведомяване на застрахователя при настъпило застрахователно събитие най-често е 3 работни дни, а в случай на кражба на целия автомобил – 24 часа.

 

Начини на обезщетение при застраховка Каско

 

Начинът на обезщетение на застрахования автомобил при застраховка Каско зависят най-често от възрастта му и неговата стойност. Възможните начини на обезщетение са:

  • Ремонт на автомобила в официален сервиз, който е представител на марката.
  • Ремонт на автомобила в доверен сервиз, с който застрахователят има сключен договор.

Тези два вида обезщетения се извършват чрез така нареченото възлагателно писмо. Застрахователят възлага на сервиза отстраняването на щетите от съответното застрахователно събитие.

  • Обезщетение по фактури: Застрахованият съгласува стойността на фактурите със застрахователя, след което получава обратна информация дали ще бъдат цялостно или частично признати. След това той ремонтира автомобила и заплаща на сервиза стойността на фактурата. Представя на застрахователната компания банковата си сметка, фактурата и ремонтирания автомобил за оглед. След което застрахователят възстановява одобрената по-рано част (стойност) от фактурата.
  • Обезщетение по експертна оценка: Застрахователят изплаща обезщетение на застрахования за възникналите щети на база своя калкулация.

 

Начинът на обезщетение освен избор на клиента и предлагане от компаниите зависи и от възрастта на автомобила. При нови автомобили, обикновено до 4 г. възраст компаниите дават възможност за отстраняване на повредите в оторизиран на марката сервиз. За автомобилите над 5 години компаниите предлагат обезщетение чрез отстраняване на щетите в доверен сервиз.

 

Допълнително покритие Асистанс (пътна помощ)

 

В повечето компании може да получите срещу допълнителна премия  Асистанс или казано по друг начин Помощ на пътя.  При повреда на пътя, ПТП или дори зареждане с неподходящо гориво, когато автомобилът не може да се движи, Асистанс компанията организира и покрива разходите за транспортиране до най-близкия сервиз.

 

 

Размерът и видът на покритието, от което се нуждаете, зависи от различни фактори, включително вашите навици  и стойността на вашето превозно средство За да получите най-доброто покритие за вашите нужди, добра идея е да работите със застрахователен брокер, който може да ви помогне да сравните различни покритията и цените в различните застрахователни компании и да изберете тази, която е подходяща за вас.

СОПЕТ БРОКЕР може да ви помогне в правилния избор.

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Обадете се сега