modern business building with glass wall from empty floor

имущество на малък и среден бизнес

Застраховат се собствени или наети имущества, които могат да бъдат: административни, търговски, производствени или стопански сгради и складови помещения. Покритите рискове могат да бъдат: пожар, мълния, буря, градушка, наводнение, свличане на земни маси, земетресение, щети в резултат на авария, късо съединение, вандализъм и др. 

Обадете се сега