TRANSPORT

товари по време на превоз (карго)

Подходяща е за всеки бизнес, който осъществява внос/ износ на стоки. Застраховката осигурява обезщетение при настъпване на застрахователно събитие довело до увреждане или загуба на товара по време на превоз.

Обадете се сега