Real estate agent with house model and keys

застраховка за дома

Застраховка на дома покрива щети върху вашия дом и имущество срещу повреда или кражба, вследствие на различни събития: пожар, природни бедствия, злоумишлени действия на трети лица, земетресение и др.

Обадете се сега