Young handsome physician in a medical robe with stethoscope

здравна застраховка

Най-често тази застраховка се сключва от работодател като социална придобивка за неговите служители. Работодателят заплаща премия, а служителите са ползватели на услугата. Здравната застраховка покрива рискове, произтичащи от заболяване или в следствие на злополука, настъпили през периода на застрахователното покритие, свързани с финансовото обезпечаване на определени здравни услуги и стоки. Например, ако застраховано лице има нужда да посети специалист, не е нужно да заплаща прегледа си, а само да представи своята здравна карта. 

Обадете се сега